Prawo nie działa wstecz – co to oznacza w praktyce?

Prawo nie działa wstecz – co to oznacza w praktyce?

Prawo rzymskie głosiło „Lex retro non agit”, co obecnie ma przełożenie w artykule 3 Kodeksu Cywilnego, gdzie czytamy: „Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu”. Co dokładnie oznacza to, że prawo nie działa wstecz i dlaczego tak się dzieje? Brak wstecznej mocy ustawy …