policja

Prawa i obowiązki adwokata

Kim jest adwokat? Specjalistą, mecenasem, znawcą prawa, ale jednocześnie osobą, która, z racji wykonywanego zawodu, jest zobligowana do etycznego postępowania oraz wspierania swoich klientów. Posiada zarówno obowiązki, jak i prawa, z których może korzystać w wyznaczonym zakresie.

Jaki charakter mają sprawy cywilne?

Sprawy cywilne są regulowane w oparciu o przepisy dwojakiego rodzaju. Chodzi w tym przypadku o przepisy materialnoprawne oraz o przepisy proceduralne. Pierwsze z nich zostały zawarte między innymi w ustawie Kodeks cywilny, drugie natomiast są rozpatrywane na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego.

Sprawy cywilne dotyczą zawierania różnego rodzaju umów pomiędzy podmiotami prawnymi. Po 2000 roku (zarówno w Polsce, jak i w innych krajach) wprowadzono poza tym przepisy dotyczące umów konsumenckich. Ich celem jest ochrona konsumentów, którzy są postrzegani jako nabywcy towarów bądź usług.

Adwokat prawo cywilne a jego obowiązki

Każdy adwokat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, z którymi – w toku prowadzonej przez siebie sprawy – miał prawo i obowiązek się zapoznać. Ponieważ adwokat świadczy wszelkiego rodzaju pomoc prawną, musi działać zgodnie z prawem, zachowując przy tym jednocześnie zasadę rzeczowości. Bierze pełną odpowiedzialność za poziom redagowanych pism.

Niezwykle istotnym zagadnieniem jest przestrzeganie umiaru wypowiedzi i powściągliwości, szczególnie wówczas, kiedy występuje w sądzie. Adwokat nie może pozwolić sobie na używanie ani wulgaryzmów, ani obraźliwych zwrotów, ponieważ to nie licuje z godnością wykonywanego przez niego zawodu.

Dodaj komentarz