Co to jest prawo naturalne?

Co to jest prawo naturalne?

Prawo często definiuje się jako system obowiązujących norm, czyli zasad postępowania. Narodziły się one, wraz z narodzinami państwa w celu usystematyzowania i uporządkowania wszelkich zdarzeń i sytuacji jakie mogły się wydarzyć. Podstawowymi filariami prawa jest prawo naturalne i prawo stanowione. Prawo jest przeciwieństwem anarchii i bałaganu z niej wynikającego. Prawo …