Ciąża a działalność gospodarcza – na jakie zasiłki można liczyć?

Ciąża a działalność gospodarcza – na jakie zasiłki można liczyć?

Kobiety, które prowadzą własną działalność gospodarczą i są w ciąży często nie są pewne, jakie zasiłki lub świadczenia im przysługują. Jak wygląda sytuacja? Czy takie kobiety mogą liczyć na urlop macierzyński i zasiłek macierzyński podobnie, jak osoby zatrudnione na etacie? Te prawa – będące typowymi prawami pracowniczymi – mogą, jak …

Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych jest formą pomocy socjalnej dla osób, które zostały zwolnione z pracy. Niestety nie każdemu zwolnionemu pracownikowi przysługuje takie prawo. Warunkiem koniecznym jest zarejestrowanie się, jako osoba bezrobotna we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Tak stanowią obowiązujące przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jakie warunki musi …

Co reguluje prawo pracy?

Co reguluje prawo pracy?

Prawo pracy jest jedną z dziedzin prawa cywilnego regulującą stosunki pomiędzy pracownikami a osobami na stanowiskach kierowniczych. Określa prawa i obowiązki obu stron. Istnieje wiele sytuacji, w których pracownik może powołać się na przepisy kodeksu pracy. Jedne z nich występują rzadziej, inne z kolei częściej. Mobbing Często spotykanym naruszeniem ze …