Kiedy i komu należą się alimenty?

Kiedy i komu należą się alimenty?

W prawie polskim funkcjonuje pojęcie obowiązku alimentacyjnego, który oznacza zapewnienie środków pieniężnych na pokrycie kosztów niezbędnych do życia potrzeb. Świadczenia te potocznie nazywane są alimentami i kojarzone głównie z obowiązkiem rodziców wobec dzieci. O alimenty mogą jednak wystąpić także inne, bliskie osoby. Środki na utrzymanie Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, …

Ciąża a działalność gospodarcza – na jakie zasiłki można liczyć?

Ciąża a działalność gospodarcza – na jakie zasiłki można liczyć?

Kobiety, które prowadzą własną działalność gospodarczą i są w ciąży często nie są pewne, jakie zasiłki lub świadczenia im przysługują. Jak wygląda sytuacja? Czy takie kobiety mogą liczyć na urlop macierzyński i zasiłek macierzyński podobnie, jak osoby zatrudnione na etacie? Te prawa – będące typowymi prawami pracowniczymi – mogą, jak …

Co reguluje prawo rodzinne?

Co reguluje prawo rodzinne?

Rodzina to podstawowa komórka społecznego funkcjonowania jednostki. Do regulacji wzajemnego funkcjonowania jej członków zostało powołane prawo rodzinne, które stanowi część prawa cywilnego. Główną materią prawa rodzinnego jest istnienie i funkcjonowanie rodziny oraz stosunki prawne (materialne i niematerialne) zachodzące między jej członkami i ewentualnymi osobami trzecimi. Podstawę prawa rodzinnego stanowi Kodeks …