Ciąża a działalność gospodarcza – na jakie zasiłki można liczyć?

Kobiety, które prowadzą własną działalność gospodarczą i są w ciąży często nie są pewne, jakie zasiłki lub świadczenia im przysługują. Jak wygląda sytuacja? Czy takie kobiety mogą liczyć na urlop macierzyński i zasiłek macierzyński podobnie, jak osoby zatrudnione na etacie? Te prawa – będące typowymi prawami pracowniczymi – mogą, jak się okazuje, przysługiwać również przedsiębiorcom. Należy jednak zadbać o to odpowiednio wcześniej, przystępując do ubezpieczenia.

Własna działalność gospodarcza a ciąża – prawo do zasiłku macierzyńskiego

Każda kobieta pracująca na etacie ma możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego. To, aby po ciąży i porodzie móc odpocząć od obowiązków pracowniczych i skupić się na opiece nad nowo narodzonym członkiem rodziny, jest bardzo ważne dla wielu kobiet. Czy takie same przepisy dotyczą ciężarnych prowadzących własną działalność gospodarczą? To zależy. Osoby, których zatrudnienie opiera się na umowie o pracę, są obowiązkowo objęte ubezpieczeniem społecznym przez cały okres urlopu macierzyńskiego, przysługuje im także zasiłek pieniężny – macierzyński. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą własne firmy, nie mają obowiązku opłacania składek z tytułu ubezpieczenia chorobowego – jest to dobrowolne.

Kobiety, które chcą skorzystać z urlopu i zasiłku macierzyńskiego prowadząc własną działalność, powinny wcześniej (jeszcze przed urodzeniem dziecka) przystąpić do ubezpieczenia – wtedy będą im przysługiwały takie same prawa, jak pracownikom na etacie. Warto zwrócić też uwagę na zawieszenie działalności, podczas którego składki nie są opłacane. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, należy odwiesić działalność i – podobnie jak w poprzedniej sytuacji – natychmiast przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.

Czy to, jak wcześnie przed urodzeniem dziecka kobieta przystąpi do ubezpieczenia, ma znaczenie? Okazuje się, że nie. Zasiłek macierzyński przysługuje każdej osobie ubezpieczonej, nieważne, jak długo opłacane były wcześniej składki. Wysokość zasiłku macierzyńskiego, podobnie jak zasiłku chorobowego, ustalana jest na podstawie wymiaru składek.

Możliwość przerwania urlopu macierzyńskiego

Kobiety korzystające z urlopu macierzyńskiego powinny pamiętać o pewnym rozwiązaniu prawnym, które może okazać się przydatne. Jest ono stosowane wtedy, kiedy kobieta wymaga dłuższego pobytu w szpitalu – wówczas, po ośmiu tygodniach urlopu, zostaje on przerwany na rzecz ojca, który dzięki temu może przejąć opiekę nad dzieckiem. Wówczas zasiłek macierzyński otrzymuje ojciec, kobieta będąca w szpitalu ma zaś prawo do zasiłku chorobowego (jeśli, prowadząc własną działalność gospodarczą, opłacała składki na rzecz ubezpieczenia chorobowego). Po zakończeniu leczenia szpitalnego kobieta może wykorzystać pozostałą część urlopu, jednak łączna długość urlopu macierzyńskiego wykorzystana przez ojca i matkę łącznie nie może przekroczyć wymiaru, przysługującego w danej sytuacji.

Zasiłek chorobowy podczas ciąży

Samopoczucie w trakcie ciąży jest nieprzewidywalne – to bardzo indywidualna kwestia. Niektóre kobiety są w stanie pracować niemalże do końca ciąży, inne jednak nie czują się najlepiej i potrzebują przerwy w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych. Zrozumiałe jest więc to, że kobiety prowadzące własną działalność gospodarczą, zachodząc w ciążę, zastanawiają się, czy przysługuje im prawo do zasiłku chorobowego.

Jeśli kobieta prowadząca działalność gospodarczą przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ma prawo do wynikającego z tego tytułu zasiłku. Prawo do niego nabywa się po 90 dniach nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu. Podczas trwania ciąży, wysokość zasiłku chorobowego wynosi 100% podstawy wymiaru – uśrednionej wartości, od której opłacana była składka na ubezpieczenie chorobowe przez ostatnie 12 miesięcy. Zasiłek chorobowy można otrzymać za okres niezdolności do pracy – jeśli chodzi o ciążę, może być on wypłacany przez maksymalnie 270 dni. W trakcie pobierania zasiłku chorobowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne zostaje wstrzymane. Warto jednak pamiętać o tym, że podczas przebywania na zasiłku chorobowym nie można prowadzić własnej działalności. Wyjątkiem jest tu sytuacja, w której kobieta zatrudnia pracowników.

Kobieta prowadząca własną działalność gospodarczą może podczas ciąży liczyć na wsparcie państwa, korzystać z urlopu macierzyńskiego i zasiłków. Prawa te nie są zarezerwowane jedynie dla osób pracujących na etacie – ci, którzy są o tym przekonani, niepotrzebnie się obawiają. Przepisy, jak widać, przewidują bowiem taką sytuację – istnieją rozwiązania, które mogą być wykorzystane przez ciężarne.