ludzie

Co reguluje prawo rodzinne?

Rodzina to podstawowa komórka społecznego funkcjonowania jednostki. Do regulacji wzajemnego funkcjonowania jej członków zostało powołane prawo rodzinne, które stanowi część prawa cywilnego. Główną materią prawa rodzinnego jest istnienie i funkcjonowanie rodziny oraz stosunki prawne (materialne i niematerialne) zachodzące między jej członkami i ewentualnymi osobami trzecimi. Podstawę prawa rodzinnego stanowi Kodeks rodzinny oraz Kodeks cywilny. Co reguluje prawo rodzinne i jakimi sprawami zajmują się adwokaci specjalizujący się w tej dziedzinie?

PRAWO RODZINNE W MAŁŻEŃSTWIE

Prawo rodzinne reguluje wiele kwestii związanych z aktem małżeństwa. Należą do nich: prawne warunki zawarcia małżeństwa (na przykład odpowiedni wiek, bigamia, brak więzów pokrewieństwa), równość praw i obowiązków małżeńskich, unieważnienie małżeństwa, separacja, rozwód, towarzyszący mu podziałowi majątku wspólnego, przyznanie alimentów, opieka na dziećmi po rozwodzie.

PRAWO RODZINNE W STOSUNKACH RODZICÓW I DZIECI

Prawo rodzinne zakłada całkowitą ochronę rodziny oraz dziecka i konieczność przestrzegania jego praw. W relacjach rodziców i dzieci reguluje takie kwestie jak na przykład: przyznanie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, zarządzanie majątkiem dziecka, przyznanie alimentów na dziecko, ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa.

ADWOKAT SPRAWY RODZINNE

Sprawy sądowe, rozstrzygające kwestie prawa rodzinnego, mogą być nie tylko długotrwałe i skomplikowane, ale i są jednymi z najtrudniejszych dla osób w nich uczestniczących. Dlatego profesjonalni adwokaci zapewniają kompleksową obsługę prawną: udzielanie porad i wsparcia prawnego, przygotowanie klientów do postępowania i opiniowania przez Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne, współpraca z psychologiem, popieranie lub podważanie opinii biegłych i przede wszystkim fachowa reprezentacja podczas rozpraw przed sądem.

Dodaj komentarz