W jaki sposób sprawnie załatwić sprawy spadkowe?

Sprawy spadkowe są naturalnymi konsekwencjami śmierci bliskich osób. Konieczność ich uregulowania jest obowiązkiem spadkobiercy, który w wyniku otrzymania spadku staje się właścicielem przepisanych własności. Kwestie te reguluje prawo spadkowe, będące częścią prawa cywilnego. Spadek można nabyć na dwa różne sposoby.

PRZEJĘCIE SPADKU – DROGA SĄDOWA

Pierwszym z nich jest droga postępowania sądowego, w wyniku którego dostaniemy postanowienie o potwierdzeniu nabycia spadku. Aby rozpocząć takie postępowanie toczące się przed sądem, należy złożyć do niego odpowiedni wniosek, do którego mamy obowiązek dołączyć akt zgonu spadkodawcy, skrócone akty urodzenia jego dzieci, jeśli je posiadał, oraz w przypadku córek, które weszły w stan małżeństwa, dołączamy skrócone akty małżeństwa. Podczas składania wniosku, uiścić trzeba opłatę w kwocie 50 zł. Wyznaczony zostaje termin rozprawy, na który czeka się zazwyczaj około 30 dni. Podczas takiej rozprawy, sąd orzeka jakiej części spadku staliśmy się posiadaczami. Sprawy spadkowe możemy załatwić najczęściej w przeciągu kilku miesięcy.

DROGA NOTARIALNA

Drugą drogą wejścia w posiadanie przepisanego spadku jest zwrócenie się do notariusza, u którego musimy uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia. Notariusz wyda takie poświadczenie, na podstawie dostarczonych przez petenta, stosownych dokumentów.

Jeżeli zależy nam na tym, by sprawy spadkowe załatwić jak najszybciej, warto zwrócić się do kancelarii notarialnej. Jest to droższe rozwiązanie, lecz nie zabiera zbędnego czasu. Droga sądowa to droga tańsza, ale bardziej czasochłonna.

ADWOKAT SPRAWY SPADKOWE

Jeżeli istnieje więcej niż jeden spadkobierca, wyżej opisane działania nie wystarczą by wejść w posiadanie określonej rzeczy. W takim przypadku sąd lub notariusz wyznaczą tylko nasz udział w spadku. Aby stać się właścicielem konkretnego dobra, należy wszcząć kolejną sprawę o podział spadku. Warto wtedy skorzystać z usług adwokata, specjalizującego się w prawie spadkowym.

2 thoughts on “W jaki sposób sprawnie załatwić sprawy spadkowe?”

  1. Dobry, rzeczowy, konkretny, bez przysłowiowego lania wody.
    Nie cierpię artykułów które nic nie wnoszą i są pisane chyba dla samego pisania.
    Tutaj mamy ewidentne przeciwieństwo tego. I to mnie niezmiernie cieszy.
    Pozdrawiam autora i czekam na więcej

Dodaj komentarz