sprawy rozwodowe

Co warto wiedzieć podczas rozwodu?

Rozwód co warto wiedzieć

Rozwód jest niczym innym, jak rozwiązaniem małżeństwa decyzją sądu. Dotyczy to sytuacji, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami. Należy pamiętać, że rozwód jest to jedno z najbardziej stresujących zdarzeń, jakie mogą nas spotkać w życiu. Warto się do tego odpowiednio przygotować, aby zminimalizować i tak odczuwalne obciążenie emocjonalne. Oto kilka najważniejszych kwestii , które powinniśmy wiedzieć podczas procesu przygotowania do rozwodu.

Pozew o rozwód

Kiedy zdecydujemy już ostatecznie, że chcemy zakończyć nasze małżeństwo i wystąpić o rozwód, powinniśmy jak najszybciej wynająć adwokata specjalizującego się właśnie w prawie rodzinnym i sprawach rozwodowych. Im szybciej zasięgniemy opinii specjalisty i skonsultujemy nasz przypadek, tym mniejsze ryzyko późniejszych błędów już w trakcie samego procesu. Dotyczy to zarówno sytuacji, kiedy nie posiadamy dzieci, a także, a może przede wszystkim, kiedy łączy nas wspólne potomstwo. Istotne jest, iż sąd może uznać rozwód jako niedopuszczalny w kilku konkretnych sytuacjach, dlatego też warto przygotować się również i na takie zakończenie sprawy. Ponadto należy zadbać o inne ważne kwestie m.in. o sprawy podziału majątku, dzieci czy ewentualne alimenty.

Pierwszą oficjalną i najważniejszą czynnością, którą winniśmy wykonać jest pozew o rozwód. Jest to pisemny wniosek, w którym określamy strony postępowania (należy umieścić informację o dokładnych danych osobowych), przyczynę, której konsekwencją jest rozpad pożycia, dowody potwierdzające sytuację, dokładne żądanie i opisanie okoliczności je potwierdzających, które kierujemy do sądu, prośby o powołanie świadków, biegłych, dostarczenie niezbędnych dla sprawy dowodów, a także ewentualnie przeprowadzenie oględzin. Jeśli zdecydujemy się na wynajęcie adwokata jednym z dodatkowych dokumentów będzie pełnomocnictwo. Wszystkie dołączone załączniki (akty małżeństwa, umowy między małżonkami, akty urodzenia potomstwa) winny być wymienione i opisane. Należy również uiścić opłatę skarbową w wysokości 600 zł. Co istotne pozew rozwodowy winniśmy zaadresować do wydziału cywilnego danego sądu okręgowego (możemy je złożyć osobiście, bądź listownie). Pozew o rozwód może przedstawić każde z małżonków.

Żądania

Warto wiedzieć o istotnych dodatkowych informacjach, które należy dołączyć w składanym pozwie o rozwód. Muszą być one konkretnie wyszczególnione, a w razie konieczności poparte dowodami. Należy tu pamiętać o dokładnym opisaniu kwestii majątkowych i zależnościach finansowych między małżonkami. Dodatkowo powinniśmy zawrzeć oświadczenie dotyczące liczby i wieku dzieci, a także naszego stosunku i prośby do ustanowienia władzy rodzicielskiej i alimentów, które także winniśmy uzasadnić. Warto również zastanowić się czego możemy zażądać na czas trwania czynności procesowych, przede wszystkim wspólnego miejsca zamieszkania czy obowiązków względem rodziny. Musimy również określić czy chcemy wnosić o rozwód z orzeczeniem o winie, czy też wnioskujemy o rezygnację z takiego rozwiązania.

Koszty

Początkowa opłata skarbowa pozwu o rozwód jest stała, nie jest zależna od miejscowości, w której składamy wniosek czy od naszego miejsca zamieszkania. Należy pamiętać o ewentualnych dodatkowych kosztach związanych z postępowaniem procesowym. Wiążą się one m.in. ze złożeniem wniosku o podział majątku, przygotowaniem opinii biegłego czy przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych.

 

Postępowanie w sprawie rozwodu jest dla laika procesem niełatwym, w którym należy dopilnować wielu formalności. Warto zasięgnąć opinii prawnej lub wynająć na ten trudny czas adwokata, który najlepiej zadba o interesy nasze i naszej rodziny.