Co reguluje prawo rodzinne?

Co reguluje prawo rodzinne?

Rodzina to podstawowa komórka społecznego funkcjonowania jednostki. Do regulacji wzajemnego funkcjonowania jej członków zostało powołane prawo rodzinne, które stanowi część prawa cywilnego. Główną materią prawa rodzinnego jest istnienie i funkcjonowanie rodziny oraz stosunki prawne (materialne i niematerialne) zachodzące między jej członkami i ewentualnymi osobami trzecimi. Podstawę prawa rodzinnego stanowi Kodeks …

W jaki sposób sprawnie załatwić sprawy spadkowe?

W jaki sposób sprawnie załatwić sprawy spadkowe?

Sprawy spadkowe są naturalnymi konsekwencjami śmierci bliskich osób. Konieczność ich uregulowania jest obowiązkiem spadkobiercy, który w wyniku otrzymania spadku staje się właścicielem przepisanych własności. Kwestie te reguluje prawo spadkowe, będące częścią prawa cywilnego. Spadek można nabyć na dwa różne sposoby. PRZEJĘCIE SPADKU – DROGA SĄDOWA Pierwszym z nich jest droga …