prowadzenie firmy

Najważniejsze obowiązki prawne sklepu internetowego

Prowadzenie sklepu internetowego związane jest z wieloma obowiązkami. Warto więc wiedzieć, na jakie wymogi prawne należy zwrócić uwagę podczas prowadzenia swojej działalności, by sklep funkcjonował nie tylko sprawnie, ale przede wszystkim spełniał wszelkie formalne wymagania.

Rejestracja działalności

Oczywiście podstawową kwestią przy prowadzeniu sklepu internetowego jest zarejestrowanie działalności gospodarczej. Nie jest wymagana ściśle określona forma – możliwe jest zarejestrowanie zarówno jednoosobowej działalności gospodarczej, czy chociażby spółki handlowej, na przykład spółki jawnej lub z o.o. Przy rejestracji warto zwrócić uwagę na odpowiednią nazwę. Zgodnie z wymogami prawnymi posługiwanie się nazwą, pod którą działa już inny podmiot świadczący podobne usługi, jest zabronione.

Poszczególne elementy strony

Warto pamiętać również, że sklep internetowy jest niczym innym, tylko zespołem powiązanych ze sobą stron internetowych, które zawierają określone treści, w tym elementy graficzne – przede wszystkim logo sklepu czy logo przedsiębiorcy. Przy zlecaniu wykonania poszczególnych elementów strony warto więc zwrócić uwagę, aby to przedsiębiorca nabył w całości prawa majątkowe do wszystkich elementów wchodzących w skład sklepu internetowego.

Pozostałe wymagania

Przedsiębiorca bez względu na formę działalności gospodarczej powinien ponadto umieścić na swojej stronie informacje o sobie, swojej firmie, a także adres siedziby. Dodatkowe wymagania związane są z prowadzeniem spółek handlowych. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nakłada także na przedsiębiorców obowiązek zamieszczenia na stronie sklepu pewnych szczególnych elementów. Należy do nich między innymi regulamin sklepu internetowego, który jest jedną z podstawowych informacji wymagających udostępnienia na stronie. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną wskazuje nawet kwestie, jakie powinny znaleźć się w takim regulaminie. Są to w szczególności: określenie rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną, warunków świadczenia tych usług, wymagań technicznych niezbędnych do korzystania ze sklepu czy trybu postępowania reklamacyjnego.

Polityka prywatności

Osoby prowadzące sklep internetowy mają obowiązek zadbania także o należytą ochronę danych osobowych takich jak imiona, nazwiska i adresy klientów sklepu, którzy przekazują te informacje na potrzeby realizacji transakcji. Przedsiębiorca prowadzący sklep ma obowiązek wypełnić szereg obowiązków przewidzianych w ustawie, między innymi poinformować osoby korzystające ze sklepu o celu przetwarzania ich danych osobowych.

Więcej o zakładaniu i prowadzeniu sklepu internetowego przeczytasz na http://blog.sky-shop.pl

Dodaj komentarz