Prawo nie działa wstecz – co to oznacza w praktyce?

Prawo nie działa wstecz – co to oznacza w praktyce?

Prawo rzymskie głosiło „Lex retro non agit”, co obecnie ma przełożenie w artykule 3 Kodeksu Cywilnego, gdzie czytamy: „Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu”. Co dokładnie oznacza to, że prawo nie działa wstecz i dlaczego tak się dzieje? Brak wstecznej mocy ustawy …

Czy warto zatrudnić adwokata do swojej firmy?

Czy warto zatrudnić adwokata do swojej firmy?

Chociaż większość adwokatów posiada własną kancelarię, to jednak w krajach europejskich możliwe jest zatrudnienie adwokata na etacie. Nie brakuje zarówno osób pozytywnie nastawionych, jak i tych, którzy twierdzą, że adwokat powinien być niezależny i niezwiązany z nikim umową o pracę. Jak zatem wygląda to w praktyce? Czy warto zatrudnić adwokata …

Kto ma prawo do renty?

Kto ma prawo do renty?

W razie złego stanu zdrowia bądź okoliczności losowych (jak śmierć członka najbliższej rodziny) polscy obywatele mają prawo ubiegać się o wypłacaną co miesiąc rentę. Sprawami przyznawania oraz wypłaty rent zajmuje się w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zaś prawo w tym zakresie stanowi Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach …

Co to jest prawo naturalne?

Co to jest prawo naturalne?

Prawo często definiuje się jako system obowiązujących norm, czyli zasad postępowania. Narodziły się one, wraz z narodzinami państwa w celu usystematyzowania i uporządkowania wszelkich zdarzeń i sytuacji jakie mogły się wydarzyć. Podstawowymi filariami prawa jest prawo naturalne i prawo stanowione. Prawo jest przeciwieństwem anarchii i bałaganu z niej wynikającego. Prawo …

W jaki sposób można naruszyć prawa autorskie?

W jaki sposób można naruszyć prawa autorskie?

Dorobek artystyczny i kulturalny jest szczególnie chroniony literą prawa. Wszystkie dobra pochodzące od twórcy, podlegają pod tzw. prawa autorskie, których naruszenie jest karalne. Czym jest prawo autorskie oraz w jaki sposób można je złamać. Sprawdźmy możliwie wszystkie sytuacje, w których może mieć miejsce naruszenie prawa autorskiego . Czym jest prawo …

Najważniejsze obowiązki prawne sklepu internetowego

Najważniejsze obowiązki prawne sklepu internetowego

Prowadzenie sklepu internetowego związane jest z wieloma obowiązkami. Warto więc wiedzieć, na jakie wymogi prawne należy zwrócić uwagę podczas prowadzenia swojej działalności, by sklep funkcjonował nie tylko sprawnie, ale przede wszystkim spełniał wszelkie formalne wymagania. Rejestracja działalności Oczywiście podstawową kwestią przy prowadzeniu sklepu internetowego jest zarejestrowanie działalności gospodarczej. Nie jest …

Reklama usług prawnych w Google – czy jest legalna?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób wykorzystuje Internet do wyszukania interesujących produktów i usługodawców. Reklama w Google jest bardzo skuteczna i to zarówno dla dużych firm korporacyjnych, jak i również dla niewielkich przedsiębiorców. Pozycjonowanie stron i kampanie Adwords to najlepszy wabik na potencjalnych klientów, ale nie wszystkie branże mogą skorzystać …

Co reguluje prawo pracy?

Co reguluje prawo pracy?

Prawo pracy jest jedną z dziedzin prawa cywilnego regulującą stosunki pomiędzy pracownikami a osobami na stanowiskach kierowniczych. Określa prawa i obowiązki obu stron. Istnieje wiele sytuacji, w których pracownik może powołać się na przepisy kodeksu pracy. Jedne z nich występują rzadziej, inne z kolei częściej. Mobbing Często spotykanym naruszeniem ze …

Prawo cywilne a gospodarka

Prawo cywilne a gospodarka

Funkcjonowanie podmiotów prywatnych w polskim systemie prawnym ma swoje bezpośrednie uregulowanie w postaci Kodeksu Cywilnego (prawo cywilne). Uchwalony przeszło 50 lat temu, a w kolejnych latach wielokrotnie nowelizowany, jest podstawą stosunków osobami prawnymi, działającymi na równych zasadach. Z tego też względu pełni fundamentalną rolę w gospodarce. Każdy z równą szansą …

Co reguluje prawo rodzinne?

Co reguluje prawo rodzinne?

Rodzina to podstawowa komórka społecznego funkcjonowania jednostki. Do regulacji wzajemnego funkcjonowania jej członków zostało powołane prawo rodzinne, które stanowi część prawa cywilnego. Główną materią prawa rodzinnego jest istnienie i funkcjonowanie rodziny oraz stosunki prawne (materialne i niematerialne) zachodzące między jej członkami i ewentualnymi osobami trzecimi. Podstawę prawa rodzinnego stanowi Kodeks …