Kiedy i komu należą się alimenty?

Kiedy i komu należą się alimenty?

W prawie polskim funkcjonuje pojęcie obowiązku alimentacyjnego, który oznacza zapewnienie środków pieniężnych na pokrycie kosztów niezbędnych do życia potrzeb. Świadczenia te potocznie nazywane są alimentami i kojarzone głównie z obowiązkiem rodziców wobec dzieci. O alimenty mogą jednak wystąpić także inne, bliskie osoby. Środki na utrzymanie Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, …

Ciąża a działalność gospodarcza – na jakie zasiłki można liczyć?

Ciąża a działalność gospodarcza – na jakie zasiłki można liczyć?

Kobiety, które prowadzą własną działalność gospodarczą i są w ciąży często nie są pewne, jakie zasiłki lub świadczenia im przysługują. Jak wygląda sytuacja? Czy takie kobiety mogą liczyć na urlop macierzyński i zasiłek macierzyński podobnie, jak osoby zatrudnione na etacie? Te prawa – będące typowymi prawami pracowniczymi – mogą, jak …

Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych jest formą pomocy socjalnej dla osób, które zostały zwolnione z pracy. Niestety nie każdemu zwolnionemu pracownikowi przysługuje takie prawo. Warunkiem koniecznym jest zarejestrowanie się, jako osoba bezrobotna we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Tak stanowią obowiązujące przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jakie warunki musi …

Co warto wiedzieć podczas rozwodu?

Co warto wiedzieć podczas rozwodu?

Rozwód co warto wiedzieć Rozwód jest niczym innym, jak rozwiązaniem małżeństwa decyzją sądu. Dotyczy to sytuacji, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami. Należy pamiętać, że rozwód jest to jedno z najbardziej stresujących zdarzeń, jakie mogą nas spotkać w życiu. Warto się do tego odpowiednio przygotować, aby zminimalizować …

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Rozwód podział majątku Rozwodzący się małżonkowie, mają możliwość podziału majątku w czasie trwania procesu rozwodowego. Konieczne jest jednak, aby jeden z małżonków złożył stosowny wniosek podział majątku. Sędzia nie ma jednak obowiązku, aby to uczynić. Sąd dokona podziału majątku, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Jak wtedy przedstawia się …

Jak przebiega sprawa rozwodowa? – krok po kroku

Jak przebiega sprawa rozwodowa? – krok po kroku

Przebieg sprawy rozwodowej Postępowanie sprawy rozwodowej to skomplikowany proces, w trakcie którego, należy liczyć się z uciążliwymi formalnościami. Rozpoczyna się, gdy do sądu trafi pozew jednej ze stron, sąd wyznacza wówczas termin pierwszej rozprawy. Poniższy artykuł przedstawi krok po kroku jak wygląda postępowanie sprawy rozwodowej. Złożenie pozwu Powód składa przygotowany …

Prawo nie działa wstecz – co to oznacza w praktyce?

Prawo nie działa wstecz – co to oznacza w praktyce?

Prawo rzymskie głosiło „Lex retro non agit”, co obecnie ma przełożenie w artykule 3 Kodeksu Cywilnego, gdzie czytamy: „Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu”. Co dokładnie oznacza to, że prawo nie działa wstecz i dlaczego tak się dzieje? Brak wstecznej mocy ustawy …

Czy warto zatrudnić adwokata do swojej firmy?

Czy warto zatrudnić adwokata do swojej firmy?

Chociaż większość adwokatów posiada własną kancelarię, to jednak w krajach europejskich możliwe jest zatrudnienie adwokata na etacie. Nie brakuje zarówno osób pozytywnie nastawionych, jak i tych, którzy twierdzą, że adwokat powinien być niezależny i niezwiązany z nikim umową o pracę. Jak zatem wygląda to w praktyce? Czy warto zatrudnić adwokata …

Kto ma prawo do renty?

Kto ma prawo do renty?

W razie złego stanu zdrowia bądź okoliczności losowych (jak śmierć członka najbliższej rodziny) polscy obywatele mają prawo ubiegać się o wypłacaną co miesiąc rentę. Sprawami przyznawania oraz wypłaty rent zajmuje się w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zaś prawo w tym zakresie stanowi Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach …

Co to jest prawo naturalne?

Co to jest prawo naturalne?

Prawo często definiuje się jako system obowiązujących norm, czyli zasad postępowania. Narodziły się one, wraz z narodzinami państwa w celu usystematyzowania i uporządkowania wszelkich zdarzeń i sytuacji jakie mogły się wydarzyć. Podstawowymi filariami prawa jest prawo naturalne i prawo stanowione. Prawo jest przeciwieństwem anarchii i bałaganu z niej wynikającego. Prawo …