work

Co reguluje prawo pracy?

Prawo pracy jest jedną z dziedzin prawa cywilnego regulującą stosunki pomiędzy pracownikami a osobami na stanowiskach kierowniczych. Określa prawa i obowiązki obu stron. Istnieje wiele sytuacji, w których pracownik może powołać się na przepisy kodeksu pracy. Jedne z nich występują rzadziej, inne z kolei częściej.

Mobbing

Często spotykanym naruszeniem ze strony pracodawcy jest długotrwałe nękanie, ośmieszanie i zastraszanie pracownika, w którego wyniku ten traci motywację i chęci do pracy. W bardziej zaawansowanych etapach mobbingu lęki pracownika mogą nasilić się na tyle, że może to wpłynąć na powstawanie u niego chorób psychicznych, takich jak depresja. Warto jednak pamiętać o tym, że mobbing jest nielegalny i jeżeli zostanie udowodniony w sądzie, to pracodawca może ponieść poważne konsekwencje prawne.

Zwalnianie kobiet w ciąży

Inną często spotykaną sytuacją naruszającą prawo pracy jest zwalnianie kobiet w ciąży. Sytuacje takie mają miejsce, ponieważ właściciel firmy zwyczajnie nie chce płacić pensji macierzyńskiej kobiecie, za którą i tak musi załatwić zastępstwo. Takie postępowanie jest również karalne i z pomocą odpowiedniego adwokata powołując się na prawo pracy ofiara może nie tylko otrzymać należną pensję macierzyńską, ale również odszkodowanie w związku z niesprawiedliwym traktowaniem.

Zaniżanie wynagrodzeń

Często pracodawcy zaniżają wynagrodzenia pracownicze, aby zwyczajnie zaoszczędzić. Nie jest to karalne, o ile stawka nie jest niższa niż minimalna pensja krajowa. Jeżeli jednak okaże się, że jest ona niższa od krajowej, to ostatecznie można iść z tym do sądu.

Urlop

Bardzo często kadra kierownicza dopuszcza naruszenia związanego z zaniechaniem udzielania urlopów swoim pracownikom. Warto jednak pamiętać o tym, że urlop jest należny każdemu i reguluje to prawo pracy.

Podsumowując można powiedzieć, że pracownicy posiadają wiele praw związanych z ich zatrudnieniem w firmie, jednak nie każdy z nich wie, co mu się należy a co nie. Warto zatem poznać trochę bliżej prawo pracy. Ponadto sukcesem w wygraniu wyżej wymienionych spraw, a także innych podobnych jest znalezienie odpowiedniego adwokata. Powinien on zajmować się przede wszystkim tą dziedziną prawa czyli prawem pracy. W gazetach czy internecie można znaleźć wiele ogłoszeń typu „adwokat prawo pracy” z podanymi danymi kontaktowymi.  Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto sprawdzić staż pracy takiego adwokata, który często ma wpływ na posiadane przez niego umiejętności. Im dłużej adwokat zajmuje się tego typu sprawami, tym większe prawdopodobieństwo tego, że naprawdę jest w nich dobry.

Dodaj komentarz